fbpx
Meny Lukk
Previous slide
Next slide

Skilt og dekor

Alle som har studert en annonseprisliste vet hva en ubenyttet flate er verdt. Vinduer, fasader, biler og vegger kan utnyttes kreativt for å skape stor oppmerksomhet.

På en rimelig og effektiv måte får du fortalt omverdenen hvem du er og hva du gjør. Det er første bud i all markedsføring. Skilt og foliemerking fyller også et nødvendig informasjonsbehov, for eksempel som veivisere på et stort område eller skilting i et omfangsrikt bygg.

VG Trykk designer og produserer alle former for dekorelementer for bruk ute og inne. Vi leverer hele spennet fra enkle, folieskjærte tekster til store skiltsystemer i plast eller metall med skilt- og fasadebelysning. Vi besørger også profesjonell og forskriftsmessig montering

Vi gjør oppmerksom på at det ihht Bygningsloven, samt de respektive kommunale vedtekter er krav om at det skal sendes inn byggesøknad til den lokale Plan og bygningsetat om oppsetting av skilt/fasadebokstaver.

Krav til dokumentasjon, tegninger etc kan variere fra kommune til kommune. Ta derfor kontakt med Plan og bygningsetaten i den kommunen skiltet/fasadebokstavene skal settes opp i. Dette bør gjøres før en eventuell skilt/fasadebokstav løsning settes i bestilling.