Skilt og dekor

Alle som har studert en annonseprisliste vet hva en ubenyttet flate er verdt. Vinduer, fasader, biler og vegger kan utnyttes kreativt for å skape stor oppmerksomhet.

På en rimelig og effektiv måte får du fortalt omverdenen hvem du er og hva du gjør. Det er første bud i all markedsføring. Skilt og foliemerking fyller også et nødvendig informasjonsbehov, for eksempel som veivisere på et stort område eller skilting i et omfangsrikt bygg.

VG Trykk designer og produserer alle former for dekorelementer for bruk ute og inne. Vi leverer hele spennet fra enkle, folieskjærte tekster til store skiltsystemer i plast eller metall med skilt- og fasadebelysning. Vi besørger også profesjonell og forskriftsmessig montering.

 

Bildekor

Firmaets biler representerer verdifull reklameplass som gir høy oppmerksomhet nesten gratis. Kreativ utnyttelse av bilenes store flater eksponerer budskapet ditt kontinuerlig mens bilene er i trafikk, og fungerer som kostnadsfrie reklameboards når bilene står parkert.

Vi produserer alt fra små tekstlinjer med firmanavn og kontaktinformasjon til avanserte fargebilder, illustrasjoner og logoer. Det er ingen begrensninger på dekorens format. Vi bidrar med ideer og skisser, produserer dekoren på høykvalitets folie og tar oss av monteringen. Moderne dekormaterialer har en levetid på mange år.

Krav i henhold til bygningsloven

Vi gjør oppmerksom på at det ihht Bygningsloven, samt de respektive kommunale vedtekter er krav om at det skal sendes inn byggesøknad til den lokale Plan og bygningsetat om oppsetting av skilt/fasadebokstaver.

Krav til dokumentasjon, tegninger etc kan variere fra kommune til kommune. Ta derfor kontakt med Plan og bygningsetaten i den kommunen skiltet/fasadebokstavene skal settes opp i. Dette bør gjøres før en eventuell skilt/fasadebokstav løsning settes i bestilling.

Her kan du se noe av det vi har levert:

Siste nytt

Skilt og dekor | Vi gjør deg synlig | VG TrykkUsed for the like, share, comment, and reaction iconsLast mer

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud